Integracja zawodowa i społeczna

Imigracja z innych krajów UE, odbywająca się w oparciu o prawo do swobodnego przemieszczania się, jest w Niemczech od kilkunastu lat dominującym trendem imigracyjnym. Głównym motywem migracji jest emigracja zarobkowa i chęć stabilizacji. 

Polacy w chwili obecnej stanowią, drugą po społeczności tureckiej największą grupę emigracyjną na terenie Niemiec.

Niestety brak wiedzy na temat praw i obowiązków związanych z relokacją do Niemiec często prowadzi do błędów i problemów.

Nasz obszar działania:

Cykliczne organizowanie specjalistycznych wydarzeń oraz warsztatów we współpracy z partnerami strategicznymi, tak aby zapewnić najwyższą jakość oferowanych usług doradczo-informacyjnych.

Proaktywna działalność doradczo-informacyjna w zakresie:

  • pierwsze kroki w Niemczech – doradztwo w zakresie praw i obowiązków związanych z relokacją do Niemiec
  • prawa i obowiązki pracownika na niemieckim rynku pracy
  • niemiecki system podatkowy
  • ubezpieczenia ustawowe i prywatne
  • prawa socjalne, w tym zasiłki 
  • rozwój zawodowy na terenie Niemiec – uznanie kwalifikacji zawodowych