Kasia

Nazywam się Katarzyna Sosnowska jestem psychologiem o specjalności klinicznej oraz pedagogiem.

W swojej codziennej pracy staram się widzieć, akceptować i rozumieć dorosłych i dzieci, wspierać ich w rozumieniu tego, co dzieje się między nimi i tworzeniu pełniejszych i bardziej satysfakcjonujących relacji. Doświadczenie pracy z „małym człowiekiem” nauczyło mnie wiele o potrzebach małych dzieci, o tym jak ważna jest bliska, bezpieczna więź między dzieckiem, a dorosłym, o rozwoju oraz możliwych trudnościach podczas jego przebiegu.

W swoich klientów szanuję prawo do wyrażania emocji, odkrywania świata, mylenia się i współdecydowania. Pracuję zgodnie z podejściem opierającym się na szacunku, otwartej komunikacji, empatii i indywidualności każdego człowieka. Wspieram i pomagam rodzicom /opiekunom prawnym w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi na każdym etapie rozwojowym dziecka, w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem, w skutecznym porozumiewaniu się w rodzinie. Dzielę się wiedzą, którą stale zdobywam, biorąc udział w kursach, szkoleniach i warsztatach rozwojowych.

Wykształcenie kierunkowe i specjalizacyjne:
  • Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie Psychologia kliniczna i zdrowia
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Oligofrenopedagogika
  • Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Pedagogika, wczesna edukacja
  • Międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu Terapia funkcji poznawczych metodą R.  FEUERSTEINA – INSTRUMENTAL ENRICHMENT 1
  • Certyfikat uprawniający do prowadzenia terapii metodą R. Feuersteina
  • Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych TUS SST
  • Certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej
  •   Certyfikat Terapeuty C –Eye
Zapraszam do kontaktu
Katarzyna Sosnowska
Telefon 004915758720781

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko

Milena

Nazywam się Milena Michalak Wojtyło jestem tłumaczem tekstów prawnych, pełnomocnikiem ds. zarządzania jakością  oraz doradca ds. inkluzji i terapeutą c-eye.

Od wielu lat zajmuję się integracją zawodową i społeczną pracowników z pochodzeniem migracyjnym, pomagam stawiać pierwsze kroki w Niemczech, rzetelnie informując o prawach i obowiązkach związanych z relokacją do Republiki Federalnej Niemiec.

Doświadczenie zdobyte przy koordynacji międzynarodowych projektów integracyjnych na rynku pracy oraz dla osób z niepełnosprawnościami i deficytami z pochodzeniem migracyjnym pokazuje, że imigrantki oraz imigranci szukają informacji przede wszystkim w mediach społecznościowych.

Wyniki wyszukiwania informacji – również przy poważnych problemach integracyjnych – ograniczają się często do informacji  powierzchownych, sprzecznych i wprowadzających w błąd, zaś dostęp do konwencjonalnych usług doradczych z uwagi na barierę komunikacyjną, różnice w mentalności, systemach prawa pracy i socjalnego, jak i głęboko zakorzenione stereotypy jest często utrudniony lub niemożliwy.

Ogromnym problemem u osób z pochodzeniem migracyjnym i niepełnosprawnością – oprócz typowych problemów integracyjnych jest utrudniony dostęp do terapii w przypadku niepełnosprawności, deficytów lub zaburzeń zachowań zarówno u dzieci jak i dorosłych. Problemy komunikacyjne powodują, iż osoby z pochodzeniem migracyjnym często są wyłączone społecznie, a konwencjonalna opieka socjalna nie jest w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Zapraszam do kontaktu
Milena Michalak Wojtylo
Telefon 00491798687807
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko